Què tracta la PNI clínica? 


És una ciència que avarca tots els sistemes que interaccionen i que componen el cos humà per a tractar-lo com un tot: el sistema neurològic, psicològic, digestiu, immune, endocrí...

Té com a objectiu regular el metabolisme d'aquests sistemes a partir del coneixement profund de la fisiologia, que totes les peces encaixin per a recuperar la salut. 

La psiconeuroimmunologia clínica dóna resposta i en molts casos resolució a patologies com: 

Com va començar tot?

Sempre m'ha fascinat el saber els "per què" d'allò que té relació amb la salut. 

Va ser després d'haver experimentat amb mi mateixa que la migranya i els dolors menstruals o les lesions articulars repetitives que patia han desaparegut. Aquesta búsqueda per saber els per què em va dur a estudiar Psiconeuroimmunologia.

Atenció en adults, embaràs i pediatria

La salut de l'adult es programa des de la concepció, passant pel part, la lactància, la introducció dels aliments i els primers anys de vida. 

Com més aviat es facin intervencions envers a la salut millor programats estarem per afrontar la vida, de totes maneres la re-programació en l'edat adulta és possible en la majoria de casos. 

PNI Lleida t'acompanya en totes les etapes de la vida!

La meva filosofia:

Cuidar als pacients com m'agradaria que em cuidessin a mi. Fer-los sentir còmodes i acompanyar-los en els canvis.